morfoliino (ingl. Morpholino)

Sünteetiline antisenssmolekul, mis on analoogne lühikese üheahelalise DNA- või mRNA-järjestusega, mille nukleotiidi alaüksuses on hüdroksüriboosiosa vahetatud morfoliino-osaga. On oluline pöördgeneetikas ja transgeneesi juures (takistab mRNA splaissingut, nokauteerib geeni funktsiooni).

morfoloogia (ingl. Morphology)

Organismide kuju ja sisestruktuuri uurimine. Nähtavate struktuuride arengu uurimine ja erinevate organismide sarnaste struktuuride võrdlev arengulugu.

morgan (ingl. Morgan)

Geneetilise kaardi ühik. Morgan (M) võrdub kahe lookuse vahelise 100%-lise ristsiirde sagedusega. On 100 cM (sentimorganit).