molekulaarsed tšaperonid (ingl. Molecular chaperones)

Valgud, mis on abiks rakusiseste makromolekulaarsete struktuuride mittekovalentsel assambleerimisel/deassambleerimisel ja voltumisel/mittevoltumisel, kuid mida ei ole enam normaalse bioloogilise funktsiooniga struktuurides, kus voltumine või assambleerumine on juba toimunud.

molekulaarvagu (ingl. Grove)

DNA-kaksikheeliks moodustab küljelt vaadates kaks ruumilist vagu: suur vagu on palju avaram väikesest vaost ning nad asetsevad alati järjestikku (suur – väike – suur – väike jne.).