modulon (ingl. Modulon)

Erinevatesse regulonidesse kuuluvad operonid, kus lisaks spetsiifilisele regulaatorile toimub kontroll ka ühise globaalse regulaatori poolt (nt. kataboolselt aktiivne valk). Vt. regulon.

molekulaarsed tšaperonid (ingl. Molecular chaperones)

Valgud, mis on abiks rakusiseste makromolekulaarsete struktuuride mittekovalentsel assambleerimisel/deassambleerimisel ja voltumisel/mittevoltumisel, kuid mida ei ole enam normaalse bioloogilise funktsiooniga struktuurides, kus voltumine või assambleerumine on juba toimunud.

molekulaarvagu (ingl. Grove)

DNA-kaksikheeliks moodustab küljelt vaadates kaks ruumilist vagu: suur vagu on palju avaram väikesest vaost ning nad asetsevad alati järjestikku (suur – väike – suur – väike jne.).