A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

mitoos (ingl. Mitosis)

Rakujagunemise viis. Interfaasis duplitseerunud kromosoomide lahknemine ning raku tsütoplasma (koos de novo sünteesitud organellidega) jagunemine kahe geneetiliselt identse tütarraku tekkel.