A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

mikroinsertsioonid (ingl. Microinsertions)

Uue nukleotiidipaari lülitumine DNA-ahelasse, mistõttu muutub lugemisraam. Alates mutatsiooni kohast loetakse koodoneid ühe nukleotiidi võrra nihkes, millega muutuvad polüpeptiidahela struktuur ja funktsioon.

mikrokiip (ingl. Microchips; Microarray)

Diagnostiline meetod, kus ränikihiga klaasile on korrapäraselt üliväikestesse sektoritesse seotud tuhandeid in vitro sünteesitud lühikesi diagnostilisi geeniproove, mis hübriiduvad vaid DNA täieliku homoloogsuse korral.

mikropüül (ingl. Micropyle)

Putukamuna esiosas olev struktuur, mille kaudu siseneb munarakku sperm. Taimedel ka seemnealgme pilu e. väike punktitaoline ava, mille kaudu pääseb vesi hõlpsasti seemnesse ja mille kohalt idanemisel võivad väljuda idujuur ja hüpokotüül.

mikrotuubulid (ingl. Microtubules)

Seest õõnsad kõige suuremad tsütoskeleti elemendid raku tsütoplasmas (23 μm), millel on suur tähtsus rakuorganellide liikumises – näiteks mitoosikäävis.

mimiviirus (ingl. Mimivirus)

Amööbe nakatav viirus Acanthamoeba polyphaga minivirus (APMV). Tema genoomiks on kaksikahelaline lineaarne DNA (1 181 404 bp), milles on 979 valke kodeerivat geeni. Grampositiivsete kokkide suurused, ühed suurimatest viirustest (virioonide suurus üle 400 nm), mistõttu neid nimetatakse ka mimikrimikroobideks. Vt. mimikrimikroob.

minimaalsööde (ingl. Minimal medium)

Mikrobioloogiline sööde, mis sisaldab vaid neid komponente (anorgaanilised soolad, üks süsinikuallikas, teatud vitamiin), mis on hädavajalikud metsiktüüpi organismide kasvuks ja paljunemiseks.

miRNA-d (ingl. miRNAs)

Eukarüootide lühikesed (kuni 22 nukleotiidi) RNA-d, mis on posttranskriptsioonilisteks regulaatoriteks. Seonduvad komplementaarsuse alusel mRNA nukleotiidijärjestustega, takistades translatsiooni toimumist. Vt. geenivaigistus; RNA interferents.