A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

lehed -β (ingl. β-Sheets)

Valgu sekundaarstruktuuri tüüp, mis moodustub, kui helitseerumata polüpeptiid keerdub voltjalt tagasi (vahel korduvalt) ning kus paralleelsed polüpeptiidi piirkonnad hoitakse vesiniksidemete toimel koos kõrvutijäävate peptiidsidemete kaudu.

leptoteen e. leptoneem (ingl. Leptonema, leptotene)

Meioosi I profaasi esimene alafaas vahetult enne kromosoomide sünapsit, kus kromosoomid on kondenseerunud ja üksikult nähtavad selgete niidikujuliste struktuuridena (ehkki tegelikkuses koosneb iga niit kahest DNA-molekulist, sest DNA replikatsioon on juba toimunud). Leptoteenile järgnevad sügoteen, pahhüteen, diploteen ja diakinees.

Leshi-Nyhani sündroom (ingl. Lesh-Nyhan syndrome)

Nimetatakse ka juveniilse podagra sündroomiks. Haigus on seotud puriinide ainevahetusahela geenidefektiga, mis viib vaimsele alaarengule ja endavigastamisele. Haigust põhjustab X-kromosoomi HPRT-geeni (hüpoksantiini-guaniini fosforibosüülitransferaas) mutatsioon. On X-liiteline retsessiivne haigus sagedusega 1 : 380 000.

leukotsüüdid (ingl. Leucocytes)

Valgelibled. Leukotsüüdid on suur grupp immuunsüsteemi rakke, kuhu kuuluvad granulotsüüdid e. polümorfonukleaarsed leukotsüüdid (neutrofiilid, basofiilid ja eosinofiillid) ning agranulotsüüdid e. mononukleaarsed leukotsüüdid (T- ja B-lümfotsüüdid, monotsüüdid ja viimastest diferentseerunud makrofaagid ning dendriitrakud).