lambda-ahel (ingl. Lambda chain)

Üks kahest antikehade kergete ahelate klassist. Lambdaahelaid kodeerivad DNA-järjestused esinevad kahe erisuguse geenisegmendina. Neist esimene, LλVλ, kodeerib liiderpeptiidi ja varieeruvat piirkonda ning teine, JλCλ, liidusjärjestust ja konstantset piirkonda. Vt. kapa-ahel.

lambiharikromosoomid (ingl. Lampbrush chromosomes)

Suured kromosoomid ootsüütide meiootilise jagunemise I profaasi (diploteeni alafaasi) rakkudes, eelkõige amfiibidel. Nendel kromosoomidel on nähtavad väljaulatuvad petroolilambiklaasi puhastamiseks mõeldud lambiharjakujulised lingud, mis markeerivad DNA aktiivseid transkriptsioonisaite.