lambda-ahel (ingl. Lambda chain)

Üks kahest antikehade kergete ahelate klassist. Lambdaahelaid kodeerivad DNA-järjestused esinevad kahe erisuguse geenisegmendina. Neist esimene, LλVλ, kodeerib liiderpeptiidi ja varieeruvat piirkonda ning teine, JλCλ, liidusjärjestust ja konstantset piirkonda. Vt. kapa-ahel.

lambiharikromosoomid (ingl. Lampbrush chromosomes)

Suured kromosoomid ootsüütide meiootilise jagunemise I profaasi (diploteeni alafaasi) rakkudes, eelkõige amfiibidel. Nendel kromosoomidel on nähtavad väljaulatuvad petroolilambiklaasi puhastamiseks mõeldud lambiharjakujulised lingud, mis markeerivad DNA aktiivseid transkriptsioonisaite.

lamell (ingl. Lamella)

Kaksikmembraanne struktuur, plaat või vesiikul, mis moodustub üksteisega paralleelselt asetsevatest membraanidest.