lacI-repressor (ingl. lacI repressor)

Aktiivne lacI-repressor on tetrameerne valk (koosneb neljast identsest subühikust), millest üks dimeer seondub järjestusspetsiifiliselt lac-operoni põhioperaatori O1 järjestustega ja teine minoorse operaatori O2 või O3 DNA-järjestustega. Toimub lac-operoni repressioon.