A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

lookusheterogeensus (ingl. Locus heterogeneity)

Geneetiline heterogeensus, kus sama fenotüüpi määratakse erinevate alleelide või mittealleelsete lookuste mutatsioonidega. Vastupidine nähtus pleiotroopsusele, kus üksik geen võib põhjustada paljude erinevate fenotüüpide avaldumist. Vt. alleelne heterogeensus.

lugemisraam (ingl. Reading frame)

Nukleotiidtriplettide seeria, kust tripletid positsioneeritakse üksteise järel mRNA translatsioonil ribosoomi A-saiti. Ka nukleotiidipaaride triplettide järjestus DNA-s, millele vastavad koodonid mRNA-s (alates initsiaatorkoodonist kuni terminaatorkoodonini).

lümfotsüüt (ingl. Lümphocyte)

Immuunsüsteemi rakk, mis kuulub imetajatel valgeliblede hulka ning millel on tähtis roll selgroogsete immuunvastuse kujunemisel. Lümfotsüüte on kaks tüüpi: B- ja T-rakud.

lüsosoom (ingl. Lysosome)

Väikesed (0,1–1,2 μm) ühe membraaniga ümbritsetud raku organellid, mis sisaldavad makromolekule degradeerivaid ensüüme, happelisi hüdrolaase. Lüsosoomide pH on 4,5.