A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

lipiid (ingl. Lipid)

Vees lahustumatu orgaaniline ühend. Liitlipiidid (rasvad, fosfolipiidid) koosnevad rasvhapete estritest glütserooliga. Lihtlipiidid on madalmolekulaarsed heterotsüklilised ühendid (steroidid, terpeenid).

liposoom (ingl. Liposome)

Kunstlikud, lipiidse kaksikkihiga kaetud vesiikulid (põiekesed), mida kasutatakse ravimite, valkude või nukleiinhapete rakku viimiseks.

LOD-skoor (ingl. LOD-score)

Lookustevahelise ahelduse statistiline tõenäosus, väljendatuna kümnendlogaritmiliselt. Kui see arv on suurem kui +3, siis on aheldus ülimalt tõepärane, kui aga väiksem kui +1, siis on aheldus ebatõenäoline. Arvutatakse genealoogiliste andmete põhjal.

loode (ingl. Fetus, foetus)

Poegivate loomade prenataalne arengujärk pärast embrüonaalset perioodi ja enne sündi. Inimesel on selleks perioodiks raseduse viimased 7 kuud enne sündi.

looduslik valik (ingl. Natural selection)

Indiviidide ebavõrdne ellujäämine ja järglaste andmine looduskeskkonnas, mis eelistab isendeid, kes on olemasolevate keskkonnatingimustega paremini kohastunud. Loodusliku valiku toimel elimineeritakse vähemkohased isendid.