A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kvantitatiivne PCR e. reaalaja PCR, qPCR (ingl. Quantitative real-time polymerase chain reaction, qPCR)

qPCR (ka kineetiline PCR) viiakse läbi analoogselt tavalise PCR-ga, kuid sünteesitud DNA hulk kvantifitseeritakse geeni koopiaarvuna või normaliseerides geeni koopiaarvu raku unikaalse geeni koopiate suhtarvule, samuti geeni aktiivsuse määramisel mRNA hulga kvantifitseerimiseks temal pöördtranskriptaasiga de novo sünteesitud cDNA alusel. Kvantifitseerimiseks, kasutades fluorestseeruvaid värvaineid (fluorofoore).

kvoorum (ingl. Quorum)

Bakterite piisav arvukus, mis on vajalik teatud geenide ja geneetiliste protsesside aktiveerumiseks. Vt. kvoorumitundlikkus.

kvoorumitundlikkus (ingl. Quorum sensing)

Signaaliülekande mehhanism, mis võimaldab bakteritel enda poolt sünteesitavate ja eritatavate keemiliste signaalidega eristada olukorda, kus nende piisav arvukus e. kvoorum on limiteerivaks tingimuseks teatud geenide ja geneetiliste protsesside aktivatsioonil. Bakteritel üksteise informeerimine enda olemasolust.