A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kromosoomid (ingl. Chromosomes)

Eukarüootsetes rakkudes mitoosi või meioosi ajal nähtavad valkudega kondenseerunud DNA-molekulid (nukleoproteiinsed kepjad kehakesed). Kromosoomide arv rakkudes on liigispetsiifiline. Igas kromosoomis paiknevad geenid lineaarses järjestuses. Ka bakterite ja viiruste genoome nimetatakse sageli kromosoomideks.

kromosoomide põhiarv (ingl. Chromosome basic number)

Liigiomaste kromosoomide ühekordne arv (x), milles on üks genoom. Loomadel on kromosoomide põhiarv üldiselt haploidse e. gameetse (n) arvuga (x=n). Polüploididel, peamiselt taimedel, võib haploidne kromosoomiarv ületada kaks või rohkem korda põhiarvu (x≠n).

kromosoomide vöödistik (ingl. Chromosome banding)

Kromosoomide värvimine viisil, kus tumedad ja heledad alad (vöödid) ilmnevad piki kromosoomi telge. Kromosoomide lateraalse mustri võrdlus aitab identifitseerida kromosoomipaarid ja neis esinevad kõrvalekalded. Inimese igal kromosoomil on oma individuaalne, eristatav vöödistiku muster.

kromotsenter (ingl. Chromocenter)

Kõrgdiferentseeritud kudedes (nt. Diptera liikide süljenäärmed) polüteensete kromosoomide heterokromatiinsete piirkondade ühinemisel moodustuvad struktuurid.

krooniline lahjumistõbi, CWD (ingl. Chronic wasting disease, CWD)

Põhja-Ameerika hirvedel ja põtradel esinev prioonhaigus, mis põhjustab muutusi ajus. CWD klassifitseeritakse kui ülekantav spongioformne entsefalopaatia (ingl. Transmissible spongiform encephalopathy) ning ta on lähedane lammaste skreibile ja hullulehmatõvele. Inimene ja veised on haiguse loodusliku leviku suhtes resistentsed.

krossingoveri ühik (ingl. Crossover unit)

Geenide kauguste mõõtmise ühik geneetilisel kaardil meiootilise krossingoveri sündmuste toimumise keskmiste väärtuste alusel. Kaardiühiku pikkust, mis vastab üheprotsendilise sagedusega krossingoveri toimumisele, nimetatakse sentimorganiks (cM). Viimane näitab, et vaid ühes kromatiidis sajast meioosi läbinust on vastavas piirkonnas toimunud üks ristsiirdesündmus.