A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kriitiline väärtus (ingl. Critical value)

Statistiline läviväärtus määrab, kas püstitatud hüpotees on tõene või mitte. Kui katses saadakse kõrgem statistiline väärtus kui kriitiline läviväärtus, siis ei ole püstitatud hüpotees tõepärane. Bioloogilistes süsteemides on tavaliselt kasutusel 5%-lise usaldustasemega läviväärtus, s.t. et 95% tõenäosusega vastab uuritud valim püstitatud hüpoteesile.

kromatiin (ingl. Cromatin)

Eukarüootse organismi kromosoomide DNA ja valkude kompleks, mis värvub kromosoomide diferentsiaalvärvimisel eri moodi sõltuvalt kromosoomide kokkupakituse astmest ja DNA-järjestusstruktuurist.

kromomeerid (ingl. Chromomeres)

Kromosoomides olevad kromomeerid on heterokromatiinsed paksendid, mis on jälgitavad mitoosi ja meioosi profaasi kromosoomidel kui kromatiidi tihedamini kokkupakitud DNA-alad. Sarnased struktuurid (bändid) on ka mõnede somaatiliste rakkude polüteenkromosoomides. Osa kromomeere on lahtispiraliseeerunud ja transkriptsiooniliselt aktiivsed (nt. lambiharikromosoomides).