kordus-DNA (ingl. Repetitive DNA)

DNA-järjestused, mis esinevad genoomis paljude koopiatena, vahel üle miljoni korra (satelliit-DNA, minisatelliidid, mikrosatelliidid, SINE- ja LINE-elemendid jt.).

korrapära (geneetilisel koodil) (ingl. Order in the genetic code)

Geneetilisel koodil on kahte tüüpi korrapära: 1) mitmesed koodonid, mis määravad üht ja sama aminohapet (tavaliselt erinevused vaid koodoni kolmandas positsioonis), ja 2) sarnaste keemiliste omadustega (hüdrofiilsed, hüdrofoobsed, aluselised või happelised) aminohapete koodonid on üksteisega sarnased.

kortikaalgraanulid (ingl. Cortical granules)

Primaarse ootsüüdi küpsemisel viljastumisvõimeliseks haploidseks munarakuks tekib munarakus rakumembraani alla kortikaalgraanulite kiht. Viljastumine põhjustab munarakus Ca2+-ioonide hulga suurenemise, mis viib kortikaalgraanulite eksotsütoosini. Graanulitest vabanenud ensüümid põhjustavad munaraku membraani muutusi, millega tagatakse monospermia, sest ensüümid takistavad spermi ja retseptori ühinemist munaraku pinnal ja aitavad moodustada ümber munaraku viljastumiskesta, mis kaitseb samuti polüspermia eest.

kõrvalahel, R (ingl. Side group)

Radikaal. Aminohappe N- ja C-terminaalsete otste vahele jääv keemiline rühm, mille varieeruvus annab valkudele ulatusliku struktuurse ja funktsionaalse mitmekesisuse.