koodon (ingl. Codon)

Kolm kõrvutiasetsevat nukleotiidi mRNA-molekulis määravad kindla aminohappe lülitumise polüpeptiidahelasse või polüpeptiidahela sünteesi lõpetamise (stoppkoodon).

koorion (ingl. Chorion)

1. Amniootidel (roomajad, linnud ja imetajad) moodustab koorion koos amnioniga kaitsvad lootekestad ümber lootevedelikus areneva embrüo ja hiljem loote. Imetajatel moodustab koorion koos amnioniga kahekihilise struktuuri ema ja loote vahel. 2. Somaatiliste rakkude poolt ovaariumis toodetud putukate munaraku spetsiaalne kaitsekiht.