komplementaarsus (ingl. Complementarity)

Täiendavus. 1. DNA kaksikheeliksi kahe ahela vastastikune täiendavus, mis põhineb kindlate lämmastikaluste paardumisel tänu moodustuvatele vesiniksidemetele: DNA-molekulis paardub ühe ahela tümiin (T) teise ahela adeniiniga (A) ja ühe ahela tsütosiin (C) teise ahela guaniiniga (G). RNA-molekulis on komplementaarsed A ja U (uratsiil) ning C ja G. 2. Kahe geeni dominantsete alleelide koostoimel moodustuv uus tunnus.

komplementatsioon -α (ingl. α-Complementation)

E. coli tüvede kloonimissüsteem, kus bakteri kromosoomis või F-plasmiidis on defektne, kuid C-terminaalset ω-segmenti sisaldav β-galaktosidaasi geen, mis kodeerib β-galaktosidaasi mittefunktsionaalset valku, kus N-terminaalsest otsast on deleteeritud aminohapped 11–14. See defekt komplementeeritakse sobivate kloonimissaitidega vektoris oleva lacZ-geeni järjestusega, mis kodeerib β-galaktosidaasi N-terminaalset α-segmenti.