kolineaarsus (ingl. Colinearity)

Vastastikune seos, millega ühe molekuli alaüksuste lülitumine toimub samas järjekorras kui nende poolt määratavate alaüksuste lülitumine teise molekuli. Näiteks nukleotiidid geenis on kolineaarsed aminohapetega polüpeptiidis (mis on määratud geeni poolt).

koloonia (ingl. Colony)

Kompaktne rakkude kogum, mis on moodustunud ühe eellasraku jagunemisel. Ka loomade koondumine mingile alale, näiteks lindude pesitsuskolooniad.