koed (ingl. Tissue)

Rakkude organisatsioonitase, kus diferentseerumise käigus on tekkinud populatsioon rakke, mis on spetsialiseerunud mingi ühise funktsiooni täitmisele.