konduktorid (ingl. Conductors)

XX-emasorganismid on heterosügootides retsessiivse mitteavalduva X-liitelise geeni kandjad. Vastav tunnus avaldub sageli poegades, kelle ainus X-kromosoom pärineb emalt.

koniid e. lülieos (ingl. Conidium, pl. Conidia)

Spetsiaalsel struktuuril, koniidikandjal e. konidofooril (lihtne või harunenud spetsialiseerunud hüüf e. seeneniit, ingl. conidophore), tekkiv aseksuaalse (mittesugulise) paljunemise eos (spoor), mis on iseseisva liikumisvõimeta seenerakk.

konjugatsioon (ingl. Conjugation)

Sugurakkude (gameetide) või üherakuliste organismide ühinemine viljastumisel. E. coli´l toimub geneetilise materjali suunatud ülekanne doonorrakust (isasrakk) retsipienti (emasrakk). Ka homoloogsete kromosoomide paardumine meioosis.

konstitutiivne heterokromatiin (ingl. Constitutive heterochromatin)

Eukarüootide mittekodeerivat kõrgkordus-DNA-järjestusi sisaldav, transkriptsiooniliselt inaktiivne tugevalt kokkupakitud kromosoomipiirkond. Vastavad regioonid on sama organismi kõikides rakkudes samad, enim telomeeride ja tsentromeeride piirkondades. Seda ala ei konverteerita mitte kunagi eukromatiiniks.

kontiig (ingl. Contig)

DNA kattuvad alad (segmendid) või kogum kattuvaid kloone, mille põhjal saab moodustada DNA pidevjärjestuse või konkreetse kromosoomipiirkonna füüsilise kaardi.