kolineaarsus (ingl. Colinearity)

Vastastikune seos, millega ühe molekuli alaüksuste lülitumine toimub samas järjekorras kui nende poolt määratavate alaüksuste lülitumine teise molekuli. Näiteks nukleotiidid geenis on kolineaarsed aminohapetega polüpeptiidis (mis on määratud geeni poolt).

koloonia (ingl. Colony)

Kompaktne rakkude kogum, mis on moodustunud ühe eellasraku jagunemisel. Ka loomade koondumine mingile alale, näiteks lindude pesitsuskolooniad.

komplementaarsus (ingl. Complementarity)

Täiendavus. 1. DNA kaksikheeliksi kahe ahela vastastikune täiendavus, mis põhineb kindlate lämmastikaluste paardumisel tänu moodustuvatele vesiniksidemetele: DNA-molekulis paardub ühe ahela tümiin (T) teise ahela adeniiniga (A) ja ühe ahela tsütosiin (C) teise ahela guaniiniga (G). RNA-molekulis on komplementaarsed A ja U (uratsiil) ning C ja G. 2. Kahe geeni dominantsete alleelide koostoimel moodustuv uus tunnus.

komplementatsioon -α (ingl. α-Complementation)

E. coli tüvede kloonimissüsteem, kus bakteri kromosoomis või F-plasmiidis on defektne, kuid C-terminaalset ω-segmenti sisaldav β-galaktosidaasi geen, mis kodeerib β-galaktosidaasi mittefunktsionaalset valku, kus N-terminaalsest otsast on deleteeritud aminohapped 11–14. See defekt komplementeeritakse sobivate kloonimissaitidega vektoris oleva lacZ-geeni järjestusega, mis kodeerib β-galaktosidaasi N-terminaalset α-segmenti.