kobarloode (ingl. Morula)

Sügoodi lõigustumisel tekkiv diferentseerumata rakukobar. Neist suure jagunemisvõimega rakkudest tekivad kõik täiskasvanud organismi rakutüübid.

koduhoidjad geenid (ingl. Housekeeping genes)

Konstitutiivse avaldumisega geenid, mille produkte (tRNA ja rRNA, RNA polümeraasi alaüksused, ribosoomivalgud, üldisi metaboolseid protsesse katalüüsivad ensüümid jms.) vajab rakk pidevalt oma funktsioneerimiseks.

koed (ingl. Tissue)

Rakkude organisatsioonitase, kus diferentseerumise käigus on tekkinud populatsioon rakke, mis on spetsialiseerunud mingi ühise funktsiooni täitmisele.

kohasus (ingl. Fitness)

Valikuväärtus. Kindla genotüübiga isendite edukate järglaste arv, võrreldes ja väljendades suhtena populatsiooni keskmisse või populatsiooni muude genotüüpidega isendite järglaskonda.