A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kiasm (ingl. Chiasma, pl. Chiasmata)

Esimese meiootilise jagunemise profaasi diploteenistaadiumis kahe homoloogse kromosoomi neljast kromatiidist koosnevas grupis nähtav kahe kromosoomi vaheline DNA-lõikude vahetuskoht, kus toimub ristsiire.