A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kiasm (ingl. Chiasma, pl. Chiasmata)

Esimese meiootilise jagunemise profaasi diploteenistaadiumis kahe homoloogse kromosoomi neljast kromatiidist koosnevas grupis nähtav kahe kromosoomi vaheline DNA-lõikude vahetuskoht, kus toimub ristsiire.

kiilaspäisus (ingl. Pattern baldness)

Juuste väljalangevus. Kiilaspäisust määrav alleel avaldub erinevatel sugupooltel eri moodi: meestel dominantselt, naistel retsessiivselt. Juuste hõrenemine algab lagipeast (kujundkiilaspäisus) või mõlemalt oimukohalt, transformeerudes lagipeas (musterkiilaspäisus).

kimäär (taimedel) (ingl. Chimera, plants)

Ühe taime koosseisus on erisuguse geneetilise koostisega koed, mis moodustuvad kas ühest sügoodist juhusliku mutageneesi toimel või on tekkinud erinevate organismide kunstlikul ühendamisel (pookimisel). Kimäär võib olla periklinaalne (ingl. periclinal) (geneetiliselt erinevate kudede paralleelsed kihid), meriklinaalne (ingl. mericlinal) või sektoriaalne (ingl. sectorial).

kinetohoor (ingl. Kinetochore)

Kromosoomi tsentromeerse piirkonnaga assotsieeruv valguline struktuur eukarüootsete rakkude mitoosil/meioosil, kuhu rakkude jagunemisel kinnituvad käävi mikrotuubulid.