katkeline muutlikkus (ingl. Discontinuous variation)

Fenotüübiline muutlikkus, kus eristuvad kindlad vastandlikud klassid, nt. punane ja valge, pikk ja kääbus jt. Katkelise muutlikkuse aluseks võivad olla de novo mutatsioonid (ka geenitriiv). Alternatiivne muutlikkus. Vt. pidev muutlikkus.

kattuvad geenid (ingl. Overlapping genes)

Kattuvate kodeerivate järjestustega geenid. On kolm kattuvate geenide põhitüüpi. 1. Promootor ja sellele järgnev geen on teise transkriptsioonilise ala sees, mille promootor ja transkriptsiooni stardikoodon asuvad ülesvoolu. Lugemisraam võib olla sama, enamasti aga erinev, sest ainult sel juhul moodustuvad erisugused valgud. 2. Teine geen võib olla tervikuna esimese geeni introni alas. 3. Teine geen võib…