kärbitud transposaas (ingl. Truncated transposase)

Osalise pikkusega transposaas transleeritakse transposaasigeeni sees paiknevalt strardikoodonilt. Ta dimeriseerub normaalse transposaasiga ja muudab selle katalüütiliselt inaktiivseks, võimaldades niiviisi oluliselt pärssida transpositsiooniprotsessi.

kartsinoomid (ingl. Carcinomas)

Adenoomsed polüübid muutuvad pahaloomuliseks kasvajaks e. kartsinoomiks näiteks 17. kromosoomis asuva tuumori supressorgeeni TP53 mutatsiooni tulemusel. Kitsamas mõttes on kartsinoomid epiteelkoe kasvajad.

karüotüüp (ingl. Karyotype)

Raku või indiviidi kromosoomistik. Kromosoomi kujutised (fotod) korrastatakse järjekorda nende pikkuse ja tsentromeeri asukoha järgi. Väljendatakse ka kromosoomide koostise valemina, näiteks 47, XX, + 21 tüdruku 21. kromosoomi trisoomia (Downi sündroomi) kohta.