kapa-ahel (ingl. Kappa chain)

Üks kahest antikehade kergete ahelate klassidest. Kapa-ahelate geenide kokkupõime toimub kolme tüüpi geenisegmentide liitmisega: geenisegment LkVk (liiderpeptiid ja N-terminaalne varieeruv piirkond); geenisegment Jk (viimased 13 aminohapet varieeruvast piirkonnast); geenisegment Ck (C-terminaalne konstantne piirkond). Vt. lambda-ahel.

kärbitud transposaas (ingl. Truncated transposase)

Osalise pikkusega transposaas transleeritakse transposaasigeeni sees paiknevalt strardikoodonilt. Ta dimeriseerub normaalse transposaasiga ja muudab selle katalüütiliselt inaktiivseks, võimaldades niiviisi oluliselt pärssida transpositsiooniprotsessi.

kartsinoomid (ingl. Carcinomas)

Adenoomsed polüübid muutuvad pahaloomuliseks kasvajaks e. kartsinoomiks näiteks 17. kromosoomis asuva tuumori supressorgeeni TP53 mutatsiooni tulemusel. Kitsamas mõttes on kartsinoomid epiteelkoe kasvajad.