A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kinetohoor (ingl. Kinetochore)

Kromosoomi tsentromeerse piirkonnaga assotsieeruv valguline struktuur eukarüootsete rakkude mitoosil/meioosil, kuhu rakkude jagunemisel kinnituvad käävi mikrotuubulid.

kloonitud loom (ingl. Cloned animal)

Tuuma transplantatsioonitehnika abil saadav grupp geneetiliselt identseid loomi, kus sama doonori somaatiliste rakkude tuumi transplanteeritakse tuumadeta munarakkudesse. Kloonitud loomadel on epigeneetiline muutlikkus.

kloroplast (ingl. Chloroplast)

Taimeraku tsütoplasmaorganell, mis sisaldavad fotosünteesiks klorofülli ja kus sünteesitakse uut orgaanilist ainet (glükoosi). Kloroplasti DNA on tsütoplasmaatilise pärilikkuse osa.

kobarloode (ingl. Morula)

Sügoodi lõigustumisel tekkiv diferentseerumata rakukobar. Neist suure jagunemisvõimega rakkudest tekivad kõik täiskasvanud organismi rakutüübid.