A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kemotaksis (ingl. Chemotaxis)

Organismide (rakkude) juurdetõmme (positiivne kemotaksis) või eemaletõuge (negatiivne kemotaksis) difundeeruva aine toimel. Nähtus, mis tingib somaatiliste rakkude, bakterite jt. liikumise neid ümbritsevas keskkonnas lähtuvalt mõjuaine kontsentratsioonigradiendist (nt. makrofaagide või lümfotsüütide migratsioon organismis, spermide liikumine munajuhas jne.).

keskmine (ingl. Mean)

Aritmeetiline keskmine. Kõikide mõõtmiste või väärtuste summa uuritavas valimis, jagatud valimi indiviidide arvuga.

keto-enoolvormid (ingl. Keto-enol forms)

Stabiilsed T- ja G-ketovormid annavad tautomeersetel üleminekutel ebastabiilseid enoolvorme, mis tekitavad DNA replikatsioonil ebaharilikud N-aluste paardumise paarid (A ja C ning G ja T). Mutatsioon kinnistub järgneval DNA replikatsioonil (A:T-paar asendub G:C- ja G:C-paar A:T-paariga).

kiasm (ingl. Chiasma, pl. Chiasmata)

Esimese meiootilise jagunemise profaasi diploteenistaadiumis kahe homoloogse kromosoomi neljast kromatiidist koosnevas grupis nähtav kahe kromosoomi vaheline DNA-lõikude vahetuskoht, kus toimub ristsiire.

kiilaspäisus (ingl. Pattern baldness)

Juuste väljalangevus. Kiilaspäisust määrav alleel avaldub erinevatel sugupooltel eri moodi: meestel dominantselt, naistel retsessiivselt. Juuste hõrenemine algab lagipeast (kujundkiilaspäisus) või mõlemalt oimukohalt, transformeerudes lagipeas (musterkiilaspäisus).

kimäär (taimedel) (ingl. Chimera, plants)

Ühe taime koosseisus on erisuguse geneetilise koostisega koed, mis moodustuvad kas ühest sügoodist juhusliku mutageneesi toimel või on tekkinud erinevate organismide kunstlikul ühendamisel (pookimisel). Kimäär võib olla periklinaalne (ingl. periclinal) (geneetiliselt erinevate kudede paralleelsed kihid), meriklinaalne (ingl. mericlinal) või sektoriaalne (ingl. sectorial).