A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kääv (ingl. Spindle; Mitotic spindle)

Mikrotuubulitest koosnev süsteem, tänu mille funktsioneerimisele liiguvad kromosoomid jagunevas eukarüootses rakus metafaasiplaadile e. raku ekvatoriaaltasapinnale ning pärast, anafaasis lahknevad tütarkromosoomid raku eri poolustele.