A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

isohoorid (ingl. Isochores)

Püsisoojaste loomade genoom on segmenteerunud plokkideks (300 kb) e. isohoorideks. G+C hulga alusel jaotatakse isohoorid kergeteks (L) ja rasketeks (H).