A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ioniseeriv kiirgus (ingl. Ionizing radiation)

Elektromagnetilise spektri osa, mis põhjustab molekulis positiivsete ja negatiivsete laengupaaride (ioonipaaride) teket. Ioniseeriva kiirguse näiteks on röntgenikiirgus (X-kiirgus) ja gammakiirgus. Vt. mitteioniseeriv kiirgus.