A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ioniseeriv kiirgus (ingl. Ionizing radiation)

Elektromagnetilise spektri osa, mis põhjustab molekulis positiivsete ja negatiivsete laengupaaride (ioonipaaride) teket. Ioniseeriva kiirguse näiteks on röntgenikiirgus (X-kiirgus) ja gammakiirgus. Vt. mitteioniseeriv kiirgus.

ioonkanalid (ingl. Ion channels)

Kanalisarnased moodustised, mis tekivad raku plasmamembraanis poore moodustavatest valkudest ning mis võimaldavad luua ja kontrollida elektrilist gradienti ja seetõttu ioonidel liikuda mööda elektrokeemilist gradienti (nt. närviimpulsi teke ja ülekanne).