intein (ingl. Intein)

Lühike aminohappeline järjestus primaarses translatsiooniproduktis, mis on võimeline polüpetiidist iseennast välja lõikama. Tegemist on nagu valgulise introniga.