integron (ingl. Integron)

Integronid sisaldavad integraasi geeni ja külgnevat rekombinatsioonisaiti attl. Integron on võimeline haarama endasse näiteks antibiootikumiresistentsuse geenikassette. Rõngasjas geenikassett muudetakse lineaarseks integraasi vahendatud rekombinatsioonil.

intein (ingl. Intein)

Lühike aminohappeline järjestus primaarses translatsiooniproduktis, mis on võimeline polüpetiidist iseennast välja lõikama. Tegemist on nagu valgulise introniga.

interfaas (ingl. Interphase)

Rakutsükli faas, mil rakk ei jagune. Metaboolne faas, milles DNA replitseerub. Mitoosi telofaasile järgnev pikenenud periood enne järgmise mitoosi profaasi.

interon (ingl. Interons)

Plasmiidis ori-piirkonnas asuvad replikatsiooni initsiaatorvalku siduvad kordusjärjestused, mis konkureerivad sama valgu eri sidumissaitidega.

interseks (ingl. Intersex)

Organism, kellel on isas- ja emasorganismi vahepealsed sekundaarsed sugutunnused. Fenotüüp, mille puhul ilmnevad nii emas- kui ka isasorganismide tunnused.