inimrass (ingl. Human race)

Inimese puhul käsitletakse rassi mõistega diskreetset ja geneetiliselt eristatavat liigisisest alagruppi, mis on evolutsiooniliselt tekkinud teistest populatsioonidest geograafiliselt isoleerituna.

inosiin, I (ingl. Inosine, I)

Nukleotiid tRNA-de antikoodoni 5´-positsioonis, mille N-aluseks on hüpoksantiin. Inosiin moodustub adenosiini posttranskriptsioonilisel modifikatsioonil.

insertsioon (ingl. Insertion)

Mutatsioonitüüp, kus kromosoomi või geeni struktuuri siseneb üleliigne kromosoomiosa (tavaliselt teisest kromosoomist) või DNA-lõik (üks või mitu uut aluspaari). Ka transposooni sisenemine.