A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

idiogramm (ingl. Idiogram)

Liigiomase kromosoomistiku metafaasikromosoomide ühekordse komplekti kujutis, mis esitab kromosoomide suurust, kuju ja vöötmustrit (G-, C-, T-, NOR-vöödistused).

iduteeliin (ingl. Germ line)

Sugurakke moodustatakse diploidsete sugurakkude eellasrakkudest (spermato- ja oogoonid) sugurakke moodustavas koes või organis (väänilised seemnetorukesed testistes või munasarja korteks).

iduteerakud (ingl. Germ-line cells)

Loomade varases embrüogeneesis eralduvad iduteerakud ülejäänud rakkudest ja rändavad gonaadialgmetesse, millest tekivad suguorganid, kus moodustavad hiljem gameedid.