A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

interfaas (ingl. Interphase)

Rakutsükli faas, mil rakk ei jagune. Metaboolne faas, milles DNA replitseerub. Mitoosi telofaasile järgnev pikenenud periood enne järgmise mitoosi profaasi.

interon (ingl. Interons)

Plasmiidis ori-piirkonnas asuvad replikatsiooni initsiaatorvalku siduvad kordusjärjestused, mis konkureerivad sama valgu eri sidumissaitidega.

interseks (ingl. Intersex)

Organism, kellel on isas- ja emasorganismi vahepealsed sekundaarsed sugutunnused. Fenotüüp, mille puhul ilmnevad nii emas- kui ka isasorganismide tunnused.

intronid (ingl. Introns)

Eukarüootsete geenide DNA-aluste vahejärjestused, mida ei esine töödeldud RNA-transkriptis, kuivõrd nad lõigatakse splaissingul primaarsest RNA-transkriptist välja.

ioniseeriv kiirgus (ingl. Ionizing radiation)

Elektromagnetilise spektri osa, mis põhjustab molekulis positiivsete ja negatiivsete laengupaaride (ioonipaaride) teket. Ioniseeriva kiirguse näiteks on röntgenikiirgus (X-kiirgus) ja gammakiirgus. Vt. mitteioniseeriv kiirgus.

ioonkanalid (ingl. Ion channels)

Kanalisarnased moodustised, mis tekivad raku plasmamembraanis poore moodustavatest valkudest ning mis võimaldavad luua ja kontrollida elektrilist gradienti ja seetõttu ioonidel liikuda mööda elektrokeemilist gradienti (nt. närviimpulsi teke ja ülekanne).