A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

inimrass (ingl. Human race)

Inimese puhul käsitletakse rassi mõistega diskreetset ja geneetiliselt eristatavat liigisisest alagruppi, mis on evolutsiooniliselt tekkinud teistest populatsioonidest geograafiliselt isoleerituna.

inosiin, I (ingl. Inosine, I)

Nukleotiid tRNA-de antikoodoni 5´-positsioonis, mille N-aluseks on hüpoksantiin. Inosiin moodustub adenosiini posttranskriptsioonilisel modifikatsioonil.

insertsioon (ingl. Insertion)

Mutatsioonitüüp, kus kromosoomi või geeni struktuuri siseneb üleliigne kromosoomiosa (tavaliselt teisest kromosoomist) või DNA-lõik (üks või mitu uut aluspaari). Ka transposooni sisenemine.

integron (ingl. Integron)

Integronid sisaldavad integraasi geeni ja külgnevat rekombinatsioonisaiti attl. Integron on võimeline haarama endasse näiteks antibiootikumiresistentsuse geenikassette. Rõngasjas geenikassett muudetakse lineaarseks integraasi vahendatud rekombinatsioonil.

intein (ingl. Intein)

Lühike aminohappeline järjestus primaarses translatsiooniproduktis, mis on võimeline polüpetiidist iseennast välja lõikama. Tegemist on nagu valgulise introniga.