A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

idiogramm (ingl. Idiogram)

Liigiomase kromosoomistiku metafaasikromosoomide ühekordse komplekti kujutis, mis esitab kromosoomide suurust, kuju ja vöötmustrit (G-, C-, T-, NOR-vöödistused).

iduteeliin (ingl. Germ line)

Sugurakke moodustatakse diploidsete sugurakkude eellasrakkudest (spermato- ja oogoonid) sugurakke moodustavas koes või organis (väänilised seemnetorukesed testistes või munasarja korteks).

iduteerakud (ingl. Germ-line cells)

Loomade varases embrüogeneesis eralduvad iduteerakud ülejäänud rakkudest ja rändavad gonaadialgmetesse, millest tekivad suguorganid, kus moodustavad hiljem gameedid.

immunogeen (ingl. Immunogene)

Antigeen, mis kutsub esile immuunvastuse. Praktiliselt kõik bioloogilised makromolekulid (polüpeptiidid, polüsahhariidid, nukleiinhapped) võivad toimida antigeenidena ning enamasti ka immunogeenidena.