A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

hii-vorm (ingl. Chi forms)

Krossingoveri käigus toimuvad DNA mõlemas ahelas üksikahelalised katkemised ja taasühinemised, mille tulemusena moodustub DNA-ahelatest X-kujuline struktuur.

hilised geenid (ingl. Late genes)

Mõõduka faagi lüütilist tsüklit (faagiosakeste moodustumist) määravad geenid. Hiliste geenide sisselülitamiseks on faag lambdal vaja üht hilinenud varase geeni produkti – Q-valku.

histoonid (ingl. Histones)

Aluseliste aminohapete poolest rikas kromosoomivalkude grupp. Osalevad kromosoomide DNA kokkupakkimisel ja geenide aktiivsuse regulatsioonil.