heeliks, α-heeliks (ingl. α-Helix)

Valgu sekundaarstruktuuri tüüp. α-heeliks on jäik silinderjas struktuur, mis moodustub teineteisest kolme või nelja aminohappe kaugusel olevate peptiidrühmadevaheliste vesiniksidemete abil.

heem (ingl. Haeme)

Hapnikku siduv prosteetiline rühm hemoglobiinis ja muudes hemoproteiinides; koosneb heterotsüklilisest porfüriinist, mille keskel on raua-aatom.