habras X-kromosoom (ingl. Fragile X chromosome)

Tsütogeneetiliste uuringutega on näidatud, et fragiilse X-sündroomiga patsiendi rakuproovides on X-kromosoomi pika õla otsas kindel piirkond, mis koosneb trinukleotiidsetest kordustest. Seda ala ei pakita kokku nagu tavalist kromosoomi.

haplotüüp (ingl. Haplotype)

Tihedalt aheldunud geneetiliste elementide (nt. eri lookuste kindlate alleelide) järjestus kromosoomis, mis pärandub ühtse üksusena. Näiteks üksiknukleotiidse polümorfismi (SNP-d) saitide aheldusrühm.

HAT-sööde (ingl. HAT medium)

Selektiivsööde somaatiliste hübriidrakkude (nt. hübridoomide) esmaseks kasvatamiseks (sisaldab hüpoksantiini, aminopteriini ja tümidiini). Vt. hübriidrakud.