A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

heterokromatiin (ingl. Heterochromatin)

Kromatiin, mis värvub tugevalt isegi interfaasis, olles tugevalt kokku pakitud olekus ja sisaldades tavaliselt väheste geenide kordusjärjestusi; geneetiliselt inaktiivne kromosoomiosa.

Hfr (ingl. Hfr)

Escherichia coli kõrgsagedusliku rekombinatsioonivõimega tüvi. Sellises tüves on F-episoom integreerunud bakterikromosoomi.