A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

geenimälu (ingl. Gene memory)

Geeni avaldumine olenevalt sellest, kummalt vanemalt vastav geen on päritud. Geen on märgistatud näiteks DNA metüülimisega. Vt. genoomne vermimine.

geenisegmendid (ingl. Gene segments)

Geenisegmendid on justkui laos hoiul olevad geenifragmendid, mida kasutatakse vastavalt vajadusele geenide reassambleerimiseks fragmentide kokkulohistamisega, näiteks organismide arengu eri etappidel.

geenisond (ingl. Gene tag)

Radioaktiivse või fluorestsentsmärgisega DNA- või RNA-fragment, mis tuvastab hübriidimisel temaga komplementaarse nukleiinhappe lõigu.

geeniteraapia (ingl. Gene therapy)

Pärilike haiguste ravi, kus organismi somaatilistesse rakkudesse viiakse normaalne alleel defektse asemele, mis põhjustas seda kandval indiviidil haiguse esinemise. Geeni asendamine sugurakkudes (reproduktiivne e. päranduv geeniteraapia) on inimesel lubamatu (nagu transgeneeski).

geenivool (ingl. Gene flow)

Geenide levik ühest populatsioonist teise isendite migratsioonil. Sellega kaasneb tavaliselt alleelisageduste muutus, mõnikord uute (mutantsete) alleelide sisenemine genofondi.

gemmula (ingl. Gemmula)

Hüpoteetilised geneetilised elemendid, mis tekivad orga-nismi kõigis keharakkudes ja rändavad sugurakkudesse pärandamiseks järglastele (Darwin).