A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

geenidoos (ingl. Gene dose)

Tunnust määravate geenikoopiate (ka alleelide) arv, millega määratakse ära moodustatava produkti hulk ja tunnuse intensiivsus või normaalsus.

geenikiip (ingl. Gene chip)

Väike silikoonplaat või muu tahke kandja, mis sisaldab oma pinnal kindla mustrina (mikroreastusena) suurt hulka sünteetilisi oligonukleotiidseid või cDNA-proove hübriidimiseks uuritava DNA-ga.

geenikonversioon (ingl. Gene conversion)

Eripärane rekombinatsiooniline protsess, kus üks alleel replitseeritakse teise alleeli järjestuse põhjal. Tetraadides võidakse saada mittemendellik lahknemissuhe 6 : 2 või 5 : 3 normaalse suhte 4 : 4 asemel.