A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

F-faktor (ingl. F factor)

Bakteriaalne episoom, mille tra-geenid määravad bakteri võime funktsioneerida konjugatsioonil geneetilise doonorina (isasena). Bakteri sugufaktor.

F1 (ingl. F1)

Esimene hübriidpõlvkond. Homosügootide (puhasliinide, sortide, tõugude) ristamisel saadud esimese põlvkonna järglased.

F2 (ingl. F2)

Teine hübriidpõlvkond, mis saadakse F1-põlvkonna isendite omavahelisel ristamisel (inter se) või isetolmlemisel. Kontrollitud eksperimentaalsetes tingimustes (ka F1-järglaste iseviljastumisel) toimub järglaste sisearetuslik saamine.

faagilaik (ingl. Phage plaque)

Kui Petri tassi tardsöötmele on külvatud bakterirakud, millest osa on nakatatud faagiga, siis nakatatud bakterirakud lüüsuvad, vabanenud faagiosakestega nakatuvad kõrvalolevad bakterid, mis omakorda lüüsitakse, ning protsess kordub. Tulemuseks moodustub rakuvaba tsoon (faagilaik e. lüüsilaik).

fagotsüüt (ingl. Phagocyte)

Immuunsüsteemi rakk, mis õgib ja hävitab viiruseid, baktereid, seeni ja muid kehavõõraid ühendeid ja rakke. Sellega toimub võõrainete identifitseerimine ja kõrvaldamine organist, koest, verest ja lümfist.