A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

domeen (ingl. Domene)

Makromolekuli iseloomulik spetsiifilise konformatsiooni ja aktiivsusega piirkond. Nt. DNA nukleotiidijärjestus, mis tunneb ära ja seondab regulaatorvalgu.

doonorsait (ingl. Donor site)

Transponeeruvate elementide iseloomulikuks omaduseks on nende võime liikuda (transponeeruda, hüpata) doonorsaidist retsipientsaiti. Vt. märklaudsait.