A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

diploid (ingl. Diploid)

Kahe kromosoomikomplektiga (2n) rakud või organismid. Kõrgemate taimede ja loomade somaatilised koed on algul kromosoomistiku poolest diploidsed, erinevalt haploidsetest (monoploidsetest) gameetidest.

DNA (ingl. DNA)

Desoksüribonukleiinhape. Geneetilist informatsiooni kandev polümeer, millest koosnevad geenid. DNA on makromolekul, mis koosneb kahest pikast komplementaarsest desoksüribonukleotiidide ahelast, kus monomeerid on üksteisega seotud fosfodiestersidemega. Ahelad on seotud lämmastikalustevaheliste H-sidemetega.

DNA fotolüaas (ingl. DNA photolyase)

Sinise lainepikkusega valguse poolt aktiveeritav ensüüm, mis tunneb ära ja kõrvaldab keemilise pöördreaktsiooniga DNA-st näiteks UV-kiirguse toimel moodustunud pürimidiindimeerid. Vt. fotoreaktivatsioon.

DNA glükosülaasid (ingl. DNA glycosylases)

Erinevate geenide poolt määratud reparatsiooniensüümid, mis tunnevad ära DNA-s esinevad valed N-alused (oksüdeeritud, alküülitud, hüdroksüülitud või desamiinitud) ning osalevad nende väljavahetamisel.