A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cis-trans-test (ingl. cis-trans test)

cis- ja trans-heterosügootide konstrueerimine ja analüüs selgitamaks, kas kaks mutatsiooni on samas või erinevates geenides. Cis-heterosügootidel peavad olema metsiktüüpi fenotüübid. Kaks mutatsiooni on samas geenis, kui trans-heterosügootidel on mutantne fenotüüp, ja erinevates geenides, kui trans-heterosügootidel ei ole mutantset fenotüüpi.

cM (ingl. centimorgan, cM)

Geenikaardistamise põhiühik. Üks cM võrdub kahe lookuse vahelise üheprotsendilise rekombinatsioonisagedusega. Vt. sentimorgan.

Crouzoni ja Aperti sündroomid (ingl. Crouzon and Apert syndromes)

Ühe geeni sama mutatsioon fibroblastide II tüüpi kasvuretseptori geenis põhjustab erinevate haiguste teket, inimese kolju- ja peapiirkonna luustiku arengu häireid. Aperti sündroomiga kaasnevad käte ja jalgade muutused, kus sõrmed ja varbad on kas osaliselt või täielikult kokku kasvanud.

Cry-valk (ingl. Cry protein)

Bacillus thuringiensis’e poolt moodustatavad protoksiinikristallid, mille lagunemisel tekib endotoksiin e. Bt-toksiin, mis hävitab putuka. Vt. delta-endotoksiin.